Finančna matematika 2. stopnja - predmeti za študijsko leto 2023/24

Jezik izvajanja predmeta:

  • slo - slovenski
  • ang - angleški
  • slo/ang - v primeru tujih študentov morda angleški
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M5 Finančna matematika 2 3/2 6 Perman (slo/ang)
Verjetnost 2 3/2 6 Bernik (slo)
Bayesova statistika 3/2 6 Smrekar (slo)
Aktuarska matematika: neživljenjska zavarovanja 3/2 6 Vidmar (slo/ang)
Časovne vrste 3/2 6 Basrak (ang)
Numerične metode v finančni matematiki 3/2 6 Zanette (ang)
Izbrana poglavja iz finančne matematike 1: Upravljanje s tveganji 3/2 6 Dacorogna, Larsen (ang)
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M1 Funkcionalna analiza 3/2 6 Klep (slo/ang)
Kompleksna analiza 3/2 6 Andrist (ang)
Teorija mere 3/2 6 Kandić (slo)
IPA: operatorski ideali in njihova uporaba 3/2 6 Kostenko (ang)
M2 Kombinatorika 3/2 6 Konvalinka (slo/ang)
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 2 3/2 6 Potočnik, Montero (ang)
Kardinalna aritmetika 3/2 6 Simpson (ang)
Nekomutativna algebra 3/2 6 Klep (slo/ang)
Izbrana poglavja iz algebre: Sheme 3/2 6 Šivic (slo)
Teorija števil 3/2 6 Smertnig (ang)
M3 Algebraična topologija 1 3/2 6 Pavešić (slo/ang)
Algebraična topologija 2 3/2 6 Strle (slo/ang)
Izbrana poglavja iz topologije 3/2 6 Smrekar (slo)
M4 Numerična aproksimacija in interpolacija 3/2 6 Knez (slo)
Numerične metode za linearne sisteme upravljanja 3/2 6 Plestenjak (slo)
Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb 3/2 6 Grošelj (slo)
R1 Teorija programskih jezikov 3/2 6 Pretnar (slo)
Računska zahtevnost 3/2 6 Simpson (ang)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Verjetnostne metode v računalništvu 3/2 6 Marc (slo/ang)
Matematika z računalnikom 3/2 6 Iršič, Cabello (slo/ang)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Logika v računalništvu 3/2 6 Simpson (ang)
O Delovna praksa 2 1* 1* 6 Žitnik

$^{*}$ ...s prakso

Obštudijska dejavnost FMF semester ECTS izvaja
Bridž 1. semester 3 Barbara Drinovec Drnovšek
Prostovoljna učna pomoč 1. ali 2. semester 3 Damjan Kobal
Izbirni predmeti v sklopu projekta NOO
Strokovni izbirni predmeti na EF semester ECTS izvaja jezik
Mikroekonomija 3 1. sem 7 Zorić, Istenič ang
Makroekonomija 3 1. sem 7 Masten, Polanec ang
Finančna ekonomija 1. sem 7 Ahčan, Masten ang
Poslovne finance 2 1. sem 7 Berk Skok, Črnigoj, Lončarski slo
Ekonometrija 2 2. sem 7 Masten, Polanec ang
Javne finance 2 2. sem 7 Čok ang
Ekonomske politike EU 2. sem 7 Mrak, Rant slo
Management finančnih inštitucij 2 2. sem 7 Košak ang
Monetarna ekonomija 2 1. sem 7 Masten ang
Vrednotenje in finančna analiza podjetij 1. sem 7 Lončarski, Valentinčič ang
Mednarodne finance 2 1. sem 7 Mrak, Rant ang
Davki in davčna harmonizacija v EU 1. sem 7 Čok ang
Ekonomika dela 2 2. sem 7 Domadenik Muren ang
Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu 2. sem 7 Marinč ang
Obvladovanje tveganj 1. sem 8 Berk Skok, Košak ang
Kvantitativne vedenjske finance 2. sem 7 Lončarski, Berk Skok ang
Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika ECTS izvaja
2UpSt Računsko zahtevne metode 1. sem 5 Žiberna
Multivariatna analiza 2. sem 5 Žiberna
Analiza zgodovine dogodkov 1. sem 5 Pohar Perme
Statistične metode za visokorazsežne podatke 2. sem 5 Blagus
Linearni modeli * 5 Kastelec

Predmeta Linearni modeli ni mogoče šteti kot zamenjavo enega od predmetov iz skupin M1-M4, R1.

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.